Mobicam spółka z o.o. z siedzibą w Markach realizuje dofinansowany z Funduszy
Europejskich projekt „Internacjonalizacja firmy i produktów spółki Mobicam sp. z o.o.
poprzez udział w międzynarodowych targach”.
Celem projektu jest realizacja działań informacyjno-promocyjnych oraz uczestnictwo w
międzynarodowych targach, aby wypromować markę firmy oraz oferowane przez nią
produkty.
Przewidywanym efektem projektu jest otwarcie spółki na rynki zagraniczne, promocja marki i
produktów firmy poza rynek krajowy i zwiększenie zasięgu firmy.
Wartość projektu: 1 064 442,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 692 320,00 zł